Công nghệ Tin tức

Các trường hợp được gia hạn nộp tờ khai thuế

Thông thường, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế và  nộp thuế. Tuy nhiên, vì một số lý do bất khả kháng mà doanh nghiệp không thể thanh toán nộp thuế. Trong các trường hợp này doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế và tờ khai thuế nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định. Do vậy, doanh nghiệp cần phải lưu ý việc chứng minh các thiệt hại do các yếu tố khách quan bằng việc lưu trữ hóa đơn điện tử.

Các trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư 156/2013 đã quy định cụ thể, doanh nghiệp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý và không được quá 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế nếu thỏa mãn các điều kiện như:
-Thứ nhất là nguyên nhân do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

hạn nộp tờ khai thuế

– Thứ hai là có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi lên cơ quan thuế quản lý, trong đó cần phải nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của ủy ban nhân dân hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn này.
– Thứ ba là được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi văn bản chấp nhận gia hạn nôp hồ sơ khai thuế. Trong trường hợp không có văn bản này thì mặc định đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được chấp nhận.

https://blogcongdong.net/vi-sao-cac-doanh-nghiep-phai-tra-cuu-hoa-don-dien-tu/
Các trường hợp được gia hạn nộp thuế
Tại Thông tư 156/2013 và Thông tư 26/2015 đã quy định cụ thể về 03 trường hợp được gia hạn nộp thuế, cụ thể bao gồm: do thiên tai, hỏa hoạn bất ngờ; do di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của nhà nước; do gặp khó khăn đặt biệt khác.
Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuế là không quá 01 năm.
Để có thể gia hạn nộp thuế, người nộp thuế cần phải gửi những hồ sơ sau lên cơ quan thuế, bao gồm:
-Thứ nhất là Mẫu 01/GHAN
– Thứ hai là hồ sơ liên quan tới từng trường hợp
Trong trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, phía cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có văn bản gửi người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp thuế.
Hy vọng qua những chia sẻ trên đã giúp doanh nghiệp nắm bắt được quy định về các trường hợp được gia hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế.

https://blogcongdong.net/