Làm đẹp

Cách ghi nhãn khi công bố mỹ phẩm

Để mỹ phẩm nhập khẩu hay trong nước được lưu hành tự do tại Việt Nam thì bắt buộc phải tiến hành công bố mỹ phẩm trong đó nhãn mỹ phẩm là một trong những điều kiện tiên quyết để tiến hành là hồ sơ. Hôm nay, Oceanlaw sẽ hướng dẫn khách hàng cách ghi nhãn khi công bố mỹ phẩm.

I. Vị trí nhãn công bố mỹ phẩm:

1. Nhãn mỹ phẩm là dãn nhãn được gắn trên hàng hóa, bao bì của sản phẩm làm sao cho  nhãn đó ở vị trí quan sát dễ dàng nhất mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.
2. Nếu không được hoặc không thể mở bao bì bên ngoài thì trên bao bì bắt buộc phải có những thông tin bắt buộc để người tiêu dùng nắm bắt.

II. Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn trong công bố mỹ phẩm:

1. Tổ chức, các nhân khi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường thì phải xác định được kích thước tối đa của nhãn hàng hóa mỹ phẩm dễ đọc bằng mắt thường. Nội dung của nhãn chính, nhãn phụ phải trung thực, rõ ràng,
chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm.
2. Mầu sắc, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiện, ký hiệu trên nhãn phải rõ ràng, phải tương phản với nền của sản phẩm.

Cách ghi nhãn khi công bố mỹ phẩm

III. Nội dung ghi trên nhãn bắt buộc

1. Tên sản phẩm phải phù hợp với yêu cầu ghi trên nhãn mỹ phẩm của ASEAN. Trong đó thể hiện được những thông tin sau:
– Tên sản phẩm, chức năng của sản phẩm. Trừ trường hợp dạng trình bày của sản phẩm thể hiện rõ được chức năng của sản phẩm.
– Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, trừ khi dạng trình bày đã thể hiện cách sử dụng của sản phẩm.
– Thành phần công thức đầy đủ: ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế được quy định trong các ấn phẩm mới nhất (Không phải ghi tỷ lệ % của các thành phần);
– Tên quốc gia sản xuất;
– Tên địa chỉ của đơn vị tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được viết bằng tiếng Việt;
– Thể hiện được khối lượng tịnh hoặc thể tích, theo hệ đo lường Anh;
– Số lô sản xuất sản phẩm.
–  Ngày sản xuất, hạn sử dụng phải thể hiện rõ ràng Ngày/ tháng/năm. Nếu cần thiết thì bổ sung thêm điều kiên chỉ định để tuân thủ sự ổn định của sản phẩm.
– Điều kiên sử dụng và những cảnh báo bắt buộc phải in trên nhãn sản phẩm.

=>https://blogcongdong.net/cach-ghi-nhan-khi-cong-bo-my-pham

2. Nếu sản phẩm hay chất liệu bao gói, kích thước không thể in được đầy đủ thông tin quy định trên nhãn gốc thì bắt buộc phải được ghi trên nhãn phụ kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi nội dung đó.

Các thông tin sau đây bắt buộc phải được ghi trên nhãn gốc của bao bì trực tiếp của sản phẩm:

a) Tên sản phẩm;
b) Số lô sản xuất.

* Ngôn ngữ trình bày trên nhãn mỹ phẩm

Nội dung trình bày phải được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Đối với một số thông tin riêng bắt buộc phải ghi bằng Tiếng Việt.

Điều 20. Các nội dung khác thể hiện trên nhãn mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân được phép ghi trên nhãn mỹ phẩm những nội dung khác. Những nội dung ghi thêm không được trái với quy định của pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hoá,
không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn mỹ phẩm.

Khách hàng có thắc mắc liên quan đến công bố mỹ phẩm vui lòng liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn chi tiết cũng như giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Những bài viết liên quan

Back to top button