Kiến thức chung

Cách Lập bảng giá trị parabol lớp 9

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai y=ax^2

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai dạng y=ax^2 qua các bước và ví dụ minh họa vẽ parabol y=ax2.

Đây là dạng toán cơ bản mà các em cần phải nắm vững trong chương trình Toán 9.

 • Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai y=ax^2
 • Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai dạng y=ax^2 qua các bước và ví dụ minh họa vẽ parabol y=ax2.
 • Khảo sát sự biến thiên của hàm số bậc hai (a0)
 • Các vẽ đồ thị hàm số bậc hai lớp 9
 • Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b
 • 5 bài tập giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số có lời giải
 • Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Chuyên đề Hàm số bậc nhất Đại số 9
 • Cách xác định giá trị của tham số để hệ PT bậc nhất có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Cách biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Video liên quan

Khảo sát sự biến thiên của hàm số bậc hai (a0)

Tập xác định: D=mathbb{R}

Nếu a > 0, hàm số đồng biến khi x0, hàm số nghịch biến khi x0

Nếu a < 0, hàm số đồng biến khi x0, hàm số nghịch biến khi x0

Các vẽ đồ thị hàm số bậc hai lớp 9

Các bước thực hiện:

Bước 1: Lập bảng giá trị displaystyle (x;y) tương ứng.

Bước 2: Tiến hành vẽ đồ thị hàm số đi qua các điểm từ bảng giá trị. Chú ý: Đồ thị hàm số y=ax^{2} là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ O và nhận Oy làm trục đối xứng.

Ví dụ 1:Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai y=x^{2}

Tập xác định: D=mathbb{R}

a=10, hàm số đồng biến khi x0, hàm số nghịch biến khi x0

Bảng giá trị:

x-2-1Rendered by QuickLaTeX.com12y=x^{2}41Rendered by QuickLaTeX.com14

Đồ thị hàm số y=x^{2} là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ O và nhận Oy làm trục đối xứng.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai y=ax^2

Ví dụ 2:Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai y=-x^{2}

Tập xác định: D=mathbb{R}

a= -10, hàm số đồng biến khi x0, hàm số nghịch biến khi x0

Bảng giá trị:

x-2-1Rendered by QuickLaTeX.com12y= -x^2-4-1Rendered by QuickLaTeX.com-1-4

Đồ thị hàm số y= -x^2 là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ O và nhận Oy làm trục đối xứng.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai y=ax^2-1

Bài tập

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai dưới đây:

a) displaystyle y=dfrac{1}{2}x^{2}

b) displaystyle y=-dfrac{1}{2}x^{2}

c) displaystyle y=2x^{2}

d) displaystyle y=-2x^{2}

Đại số 9 – Tags: đồ thị hàm số, hàm số bậc 2, hàm số bậc hai

 • Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

 • 5 bài tập giải hệ PT bằng phương pháp cộng đại số có lời giải

 • Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 • Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 • Chuyên đề Hàm số bậc nhất Đại số 9

 • Cách xác định giá trị của tham số để hệ PT bậc nhất có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

 • Cách biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Video liên quan

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button