Kiến thức chung

Cách tạo server Minecraft trên TLauncher

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo ra và host máy chủ Minecraft của riêng mình trên máy tính Windows hoặc Mac. Nếu muốn tạo máy chủ trong Minecraft PE, bạn sẽ cần đăng ký trả phí Realms.

Các bước

Phần 1

Phần 1 của 5:Chuẩn bị bộ định tuyến

 1. 1
  Mở trang web của bộ định tuyến. Để thiết lập địa chỉ tĩnh (không thay đổi) cho máy tính và chuyển tiếp cổng dành cho máy chủ Minecraft, bạn sẽ cần vào trang của bộ định tuyến. Bạn có thể truy cập trang này bằng cách gõ địa chỉ của bộ định tuyến vào trình duyệt.
  • Vì hầu hết mọi mẫu bộ định tuyến đều có trang riêng, bạn có thể sẽ cần xem hướng dẫn sử dụng hoặc văn bản trực tuyến để được hướng dẫn chi tiết về cách gán địa chỉ và chuyển tiếp cổng.
 2. 2
  Đăng nhập nếu được yêu cầu. Nếu được yêu cầu đăng nhập bằng tên người dùng và/hoặc mật khẩu, bạn cần nhập thông tin chính xác để đăng nhập vào trang của bộ định tuyến.
  • Nếu chưa từng thiết lập thông tin này nhưng vẫn bị yêu cầu nhập, bạn cần xem phần hướng dẫn của bộ định tuyến để biết tên người dùng và mật khẩu mặc định.
 3. 3
  Gán địa chỉ IP tĩnh cho máy tính. Việc sử dụng địa chỉ IP tĩnh cho máy tính giúp đảm bảo rằng máy tính không bị gán địa chỉ mới vào lúc không ngờ tới, như vậy là đảm bảo rằng bạn không cần thay đổi thông tin hoặc chuyển tiếp cổng (port forwarding) về sau này:
  • Tìm kiếm danh sách những thứ được kết nối của bộ định tuyến.
  • Lựa chọn máy tính của bạn.
  • Thay đổi số của máy tính nếu cần thiết.
 4. 4
  Lưu lại sự thay đổi. Nhấp vào nút Save hoặc Apply, sau đó chờ bộ định tuyến khởi động lại nếu cần thiết.
  • Vì bộ định tuyến sẽ gán địa chỉ mới cho máy tính khi khởi động lại và nó thường khởi động lại sau khi thiết lập chuyển tiếp cổng, việc gán địa chỉ IP tĩnh là quan trọng.
 5. 5
  Tìm kiếm phần “Port Forwarding”. Bạn thường sẽ tìm thấy nó trong phần thiết lập Advanced, nhưng nếu không tìm ra thì cần xem kỹ trang thiết lập bộ định tuyến.
  • Vì các trang của bộ định tuyến thường khác nhau, bạn có thể sẽ cần xem văn bản của bộ định tuyến thay vì căng mắt ra tìm phần “Port Forwarding”.
 6. 6
  Tạo ra máy chủ mới có tên là “Minecraft”. Đối với một số bộ định tuyến, bạn chỉ cần gõ Minecraft vào phần mô tả; còn trên các bộ định tuyến khác, bạn có thể sẽ cần nhấp vào New rule (hoặc dòng chữ có ý nghĩa tương tự) rồi nhập thông tin của bộ định tuyến.
 7. 7
  Nhập địa chỉ IP tĩnh của máy tính. Gõ địa chỉ IP tĩnh của máy tính (thường là “192.168.2.số”) trong phần “IP” hoặc “Address” của máy chủ mới.
 8. 8
  Lựa chọn cả TCP và UDP. Trong trình đơn thả xuống “TCP” hoặc “UDP” gần phần thông tin máy chủ của bạn, nhấp vào TCP & UDP.
 9. 9
  Chuyển tiếp cổng Minecraft. Gõ 25565 vào cả hai phần Port cần điền.
  • Cổng 25565 là cổng mặc định được sử dụng bởi máy chủ Minecraft.
 10. 10
  Cho phép máy chủ. Nếu máy chủ chưa được cho phép từ trước, bạn cần tích vào ô hoặc nhấp vào Enabled.
 11. 11
  Lưu lại sự thay đổi. Nhấp vào nút Save hoặc Apply rồi chờ bộ định tuyến khởi động lại nếu cần. Sau khi bộ định tuyến khởi động lại thành công, bạn có thể tiếp tục thực hiện bước cài đặt máy chủ Minecraft trên máy tính Windows hoặc Mac.

Phần 2

Phần 2 của 5:Cài đặt trên Windows

 1. 1
  Đảm bảo rằng Java được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Truy cập https://java.com/en/download/installed.jsp bằng Internet Explorer (các trình duyệt khác có thể không vào được trang này), sau đó nhấp vào Agree and Continue và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  • Nếu Java trên máy tính chưa phải là phiên bản mới nhất, bạn có thể sẽ gặp vài vấn đề khi host máy chủ.
 2. 2
  Cài đặt Java JDK nếu chưa có. Bạn cần cài đặt nó trên máy tính trước khi chạy lệnh Java:
  • Truy cập trang web JDK
  • Nhấp vào “Accept License Agreement” phía dưới dòng chữ “Java SE Development Kit 8u241”.
  • Nhấp vào liên kết tải về jdk-8u241-windows-x64.exe ở bên phải “Windows x64”.
  • Nhấp đúp vào tập tin cài đặt, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. 3
  Tải về tập tin máy chủ. Truy cập https://minecraft.net/en-us/download/server bằng trình duyệt web của máy tính, sau đó nhấp vào liên kết minecraft_server.1.15.2.jar ở giữa trang.
 4. 4
  Tạo thư mục mới. Nhấp chuột phải vào màn hình desktop, lựa chọn New, nhấp vào Folder, sau đó gõ Minecraft Server rồi nhấn Enter.
 5. 5
  Di chuyển tập tin máy chủ vào thư mục “Minecraft Server”. Nhấp và kéo tập tin JAR đã tải về vào thư mục “Minecraft Server”, sau đó thả nó vào đó.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tập tin máy chủ để lựa chọn nó, nhấn Ctrl+C, mở thư mục “Minecraft Server” và nhấn Ctrl+V để dán tập tin.
 6. 6
  Chạy tập tin máy chủ. Nhấp đúp vào tập tin Java có tên là server trong thư mục “Minecraft Server” để thực hiện điều này. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều tập tin và thư mục bên trong thư mục đó.
 7. 7
  Chấp nhận điều khoản sử dụng. Sau khi nhìn thấy tập tin văn bản có tên là “eula” trong thư mục “Minecraft Server”, bạn cần làm theo các bước dưới đây:
  • Nhấp đúp vào tập tin “eula”.
  • Chỉnh sửa dòng “eula=false” thành “eula=true”
  • Nhấn Ctrl+S để lưu lại sự thay đổi.
  • Đóng văn bản.
 8. 8
  Nhấp đúp vào tập tin máy chủ một lần nữa. Tập tin này sẽ tiếp tục chạy trong cửa sổ bật ra, và nhiều tập tin hơn nữa sẽ được thêm vào thư mục “Minecraft Server”.
 9. 9
  Đóng máy chủ khi chạy xong. Sau khi nhìn thấy chữ “Done!” ở phía dưới cùng cửa sổ chính của máy chủ, bạn cần nhấp vào hộp văn bản ở góc dưới bên trái của cửa sổ máy chủ, sau đó gõ stop và nhấn Enter.
 10. 10
  Tìm kiếm tập tin “server.properties”. Tập tin này nằm bên trong thư mục “Minecraft Server”.
 11. 11
  Đổi tên tập tin. Nhấp chuột phải vào tập tin “server.properties”, nhấp vào Rename, bỏ dấu chấm khỏi tên, sau đó nhấn Enter. Đây là bước thay đổi nó thành tập tin bình thường có tên là “serverproperties” để bạn có thể mở ra.
 12. 12
  Mở tập tin “serverproperties”. Nhấp đúp vào tập tin, sau đó nhấp đúp vào Notepad trong trình đơn bật ra.
 13. 13
  Thêm địa chỉ IP tĩnh của máy tính vào tập tin. Tìm kiếm dòng “server-ip=”, sau đó gõ IP tĩnh của máy tính mà bạn đã thiết lập từ trước ở ngay bên phải dấu “=”.
  • Ví dụ: nếu địa chỉ IP tĩnh của máy tính là “192.168.2.30”, bạn cần gõ server-ip=192.168.2.30 vào đây.
 14. 14
  Lưu lại tập tin. Nhấn Ctrl+S rồi thoát Notepad.
 15. 15
  Tạo ra tập tin chạy máy chủ. Bạn có thể chạy máy chủ bằng cách nhấp đúp vào tập tin server, nhưng nếu làm vậy thì máy chủ sẽ bị giới hạn bộ nhớ. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách tạo tập tin chạy máy chủ bên trong thư mục “Minecraft Server”:
  • Mở Notepad (bạn có thể sẽ cần nhấp vào Start

   và gõ notepad để tìm ra nó).

  • Gõ java -Xmx3G -Xms1G -jar server.jar vào Notepad.
  • Nhấp vào File, sau đó nhấp vào Save As… trong trình đơn thả xuống.
  • Gõ run.bat vào hộp văn bản “File name”.
  • Nhấp vào trình đơn thả xuống “Save as type”, sau đó nhấp vào All Files.
  • Lựa chọn “Minecraft Server” làm chỗ lưu.
  • Nhấp vào Save

Phần 3

Phần 3 của 5:Cài đặt trên Mac

 1. 1
  Đảm bảo rằng Java được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Truy cập https://java.com/en/download/, nhấp vào Free Java Download, mở tập tin cài đặt và làm theo hướng dẫn.
  • Nếu Java trên máy tính chưa phải là phiên bản mới nhất, bạn có thể sẽ gặp vài vấn đề khi host máy chủ.
 2. 2
  Cài đặt Java JDK nếu chưa có. Bạn cần cài đặt nó trên máy tính trước khi chạy lệnh Java:
  • Truy cập trang web JDK
  • Nhấp vào “Accept License Agreement” phía dưới dòng chữ “Java SE Development Kit 8u241”.
  • Nhấp vào liên kết tải về jdk-8u241-macosx-x64.dmg ở bên phải “Mac OS X x64”.
  • Nhấp đúp vào tập tin DMG, sau đó kéo biểu tượng Java vào thư mục “Applications”.
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. 3
  Tải về tập tin máy chủ. Truy cập https://minecraft.net/en-us/download/server bằng trình duyệt web của máy tính, sau đó nhấp vào liên kết minecraft_server.1.15.2.jar ở giữa trang.
 4. 4
  Tạo thư mục mới. Nhấp vào desktop, sau đó nhấp File, nhấp New Folder, gõ Minecraft Server và nhấn Return.
 5. 5
  Di chuyển tập tin máy chủ vào thư mục “Minecraft Server”. Nhấp và kéo tập tin JAR đã tải về vào thư mục “Minecraft Server”, sau đó thả nó vào đó.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tập tin máy chủ để lựa chọn nó, nhấn Command+C, mở thư mục “Minecraft Server” và nhấn Command+V để dán tập tin.
 6. 6
  Chạy tập tin máy chủ. Nhấp đúp vào tập tin Java có tên là server trong thư mục “Minecraft Server” để thực hiện điều này. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều tập tin và thư mục bên trong thư mục đó.
 7. 7
  Chấp nhận điều khoản sử dụng. Sau khi nhìn thấy tập tin văn bản có tên là “eula” trong thư mục “Minecraft Server”, bạn cần làm theo các bước dưới đây:
  • Nhấp đúp vào tập tin “eula”.
  • Chỉnh sửa dòng “eula=false” thành “eula=true”
  • Nhấn Command+S để lưu lại sự thay đổi.
  • Đóng văn bản.
 8. 8
  Nhấp đúp vào tập tin máy chủ một lần nữa. Tập tin này sẽ tiếp tục chạy trong cửa sổ bật ra, và nhiều tập tin hơn nữa sẽ được thêm vào thư mục “Minecraft Server”.
 9. 9
  Đóng máy chủ khi chạy xong. Sau khi nhìn thấy chữ “Done!” ở phía dưới cùng cửa sổ chính của máy chủ, bạn cần nhấp vào hộp văn bản ở góc dưới bên trái của cửa sổ máy chủ, sau đó gõ stop và nhấn Enter.
 10. 10
  Tìm kiếm tập tin “server.properties”. Tập tin này nằm bên trong thư mục “Minecraft Server”.
 11. 11
  Mở tập tin. Nhấp vào tập tin “server.properties”, sau đó nhấp vào File, lựa chọn Open With và nhấp vào TextEdit để mở nó ra.
  • Nếu không thể mở tập tin, bạn cần nhấp vào nó, nhấp File, nhấp Rename, bỏ dấu chấm giữa “server” và “properties” (bạn có thể sẽ phải nhấp vào mũi tên chỉ xuống ở bên phải ô “Name” và bỏ tích “Hide Extensions”), rồi nhấp Save.
 12. 12
  Thêm địa chỉ IP tĩnh của máy tính vào tập tin. Tìm kiếm dòng “server-ip=”, sau đó gõ IP tĩnh của máy tính mà bạn đã thiết lập từ trước ở ngay bên phải dấu “=”.
  • Ví dụ: nếu địa chỉ IP tĩnh của máy tính là “192.168.2.30”, bạn cần gõ server-ip=192.168.2.30 vào đây.
 13. 13
  Lưu lại tập tin. Nhấn Command+S, sau đó thoát TextEdit bằng cách nhấp vào hình tròn màu đỏ ở góc trên bên trái cửa sổ.
 14. 14
  Tạo ra tập tin chạy máy chủ. Bạn có thể chạy máy chủ bằng cách nhấp đúp vào tập tin server, nhưng nếu làm vậy thì máy chủ sẽ bị giới hạn bộ nhớ. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách tạo tập tin chạy máy chủ bên trong thư mục “Minecraft Server”:
  • Mở Spotlight

   , gõ textedit, nhấp đúp vào TextEdit và nhấp New Document.

  • Gõ java -Xmx3G -Xms1G -jar server.jar vào TextEdit.
  • Nhấp vào Format, sau đó nhấp vào Make Plain Text và nhấp OK.
  • Nhấp File, sau đó nhấp vào Save trong trình đơn thả xuống.
  • Gõ run vào “Name”, sau đó nhấp vào mũi tên chỉ xuống ở bên phải ô “Name”.
  • Bỏ tích ô “Hide Extension”, sau đó thay thế “.txt” trong ô “Name” thành .command.
  • Lựa chọn thư mục “Minecraft Server” làm chỗ lưu, nhấp vào Save và nhấp Use .command khi có thông báo.

Phần 4

Phần 4 của 5:Cài đặt trên Linux

 1. 1
  Tải về tập tin máy chủ trên trang https://mcversions.net.
 2. 2
  Tạo thư mục mới có tên là Minecraft Server.
 3. 3
  Di chuyển tập tin vào thư mục.
 4. 4
  Mở thư mục này trong Terminal và bắt đầu các dòng lệnh sau:
  • chmod +x *
  • sudo java -jar *
 5. 5
  Chấp nhận eula. Thực hiện điều này bằng cách nhấp vào eula.txt và đổi false thành true.
 6. 6
  Khởi động lại dòng lệnh: sudo java -jar *.jar.
 7. 7
  Chờ chữ “Done” hiện ra. Sau đó gõ stop.
 8. 8
  Nhấp vào minecraft.properties và chỉnh sửa nhiều thiết lập khác nhau:
  • Nếu bạn muốn phiên bản ngoại tuyến có thể truy cập vào máy chủ (crack), chỉ cần thay đổi online mode thành false.
  • Bạn có thể thay đổi chế độ chơi game và các khía cạnh khác của game.
 9. 9
  Thêm địa chỉ IP của máy tính vào tập tin này. Ở dòng server-ip, bạn cần thêm IP kiểu như 192.168.1.16.
 10. 10
  Lưu lại tập tin và thoát.
 11. 11
  Chạy máy chủ của bạn. Bạn chỉ cần bắt đầu dòng lệnh sau:
  • sudo java -jar *.jar

Phần 5

Phần 5 của 5:Kết nối với máy chủ

 1. 1
  Tìm kiếm địa chỉ IP công cộng. Đây là địa chỉ cần thiết để bạn đưa cho những người bạn muốn kết nối với máy chủ. Nhớ rằng bất cứ ai có địa chỉ này đều có thể vào game của bạn.
  • Nếu bạn bè đang dùng cùng mạng với bạn, họ sẽ cần địa chỉ IP tĩnh từ máy tính của bạn.
 2. 2
  Bắt đầu máy chủ bằng tập tin “run”. Đóng máy chủ nếu đang chạy, sau đó nhấp đúp vào tập tin run mà bạn đã tạo ra trong thư mục “Minecraft Server” và chờ nó tải xong trước khi tiếp tục.
  • Cửa sổ máy chủ phải luôn được mở khi bạn đang host máy chủ.
 3. 3
  Mở Minecraft. Nhấp đúp vào biểu tượng Minecraft trông giống như khối đất có cỏ ở trên, sau đó nhấp vào PLAY ở phía dưới cùng của Launcher này.
  • Bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Minecraft nếu bạn đã lâu không mở Minecraft.
 4. 4
  Nhấp vào Multiplayer. Nó nằm trong trình đơn Minecraft.
 5. 5
  Nhấp vào Add Server. Nút này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.
 6. 6
  Nhập tên máy chủ. Trong hộp văn bản “Server Name” ở trên cùng cửa sổ, bạn có thể gõ bất cứ cái tên nào muốn đặt cho máy chủ Minecraft của mình.
 7. 7
  Nhập địa chỉ của máy tính. Trong hộp văn bản “Server Address”, bạn cần gõ địa chỉ IP tĩnh của máy tính.
  • Nếu đã thay đổi “cổng” (port), bạn nên thêm dấu: rồi gõ số cổng (ví dụ như: 50.32.56.8:5555) nhưng nếu cổng là “25565” thì bạn không cần thêm gì cả…
 8. 8
  Nhấp vào Done. Nút này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ. Đây là bước tạo ra máy chủ.
 9. 9
  Lựa chọn máy chủ. Nhấp vào tên của máy chủ ở trên cùng cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp vào Join Server. Nút này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ. Đây là bước mở thế giới của máy chủ.
 11. 11
  Mời bạn bè cùng tham gia. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách gửi địa chỉ IP công cộng cho tối đa 19 người bạn và bảo họ làm theo các bước sau:[1]
  • Mở Minecraft và nhấp Multiplayer
  • Nhấp vào Direct Connect
  • Nhập địa chỉ IP công cộng của máy tính (không phải là địa chỉ IP mà bạn đã nhập để host máy chủ, trừ khi chúng nằm trong mạng Wi-Fi).
  • Nhấp vào Join Server
 12. 12
  Tắt tường lửa (firewall) nếu cần thiết. Nếu bạn bè không thể vào chơi game, bạn có thể sẽ cần tắt tường lửa của máy tính. Nhớ rằng điều này khiến máy tính dễ bị người lạ tấn công, vì vậy bạn chỉ nên thực hiện điều này khi chơi với những người đáng tin tưởng.

Lời khuyên

 • Máy tính càng nhanh thì bạn càng có thể host máy chủ hỗ trợ cho nhiều người chơi hơn mà không gặp nhiều vấn đề (nhìn chung mức giới hạn là 20 người chơi vào cùng một máy chủ).
 • Việc host qua kết nối Ethernet sẽ an toàn và nhanh chóng hơn nhiều so với host qua kết nối không dây.

Cảnh báo

 • Nếu máy tính bị tắt hoặc treo, máy chủ cũng bị tắt theo.
 • Việc mở cổng qua bộ định tuyến có thể sẽ tăng nguy cơ có người nào đó truy cập vào mạng của bạn.

Video liên quan

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button