Kiến thức chung

Call đọc Tiếng Anh là gì

Từ:                                 call                             /kɔ:l/

động từ

kêu gọi, mời gọi lại

to call a taxi

gọi một cái xe tắc xi

duty calls me

bổn phận kêu gọi tôi                                                                                                     ví dụ khác

to call an actor

mời một diễn viên ra một lần nữa

to call a doctor

mời bác sĩ

danh từ

tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi

a call for help

tiếng kêu cứu

within call

ở gần gọi nghe được                                                                                                     ví dụ khác

the call of the sea

tiếng gọi của biển cả

tiếng chim kêu; tiếng bắt chước tiếng chim

kèn lệnh, trống lệnh, còi hiệu

lời kêu gọi, tiếng gọi

the call of the country

lời kêu gọi của tổ quốc

the call of conscience

tiếng gọi của lương tâm

sự mời, sự triệu tập

to have a call to visit a sick man

được mời đến thăm người ốm (bác sĩ)

sự gọi dây nói, sự nói chuyện bằng dây nói

a telephone call

sự gọi dây nói

sự thăm, sự ghé thăm, sự đỗ lại, sự ghé lại

to give (pay) somebody a call; to pay a call on somebody

ghé thăm ai

to receive a call

tiếp ai                                                                                                     ví dụ khác

to return someone’s call

thăm trả lại ai

port of call

bến đỗ lại

sự đòi hỏi, sự yêu cầu

to have many calls on one’s time

có nhiều việc đòi hỏi, mất thời gian

to have many calls on one’s money

có nhiều việc phải tiêu đến tiền; bị nhiều người đòi tiền

sự cần thiết; dịp

there’s no call for you to hurry

chẳng có việc gì cần thiết mà anh phải vội

(thương nghiệp) sự gọi vốn, sự gọi cổ phần

(sân khấu) sự vỗ tay mời (diễn viên) ra một lần nữa

động từ

gọi là, tên là

he is called John

anh ta tên là Giôn

đánh thức, gọi dậy

call me early tomorrow morning

sáng mai anh hãy đánh thức tôi dậy sớm

coi là, cho là, gọi là

I call that a shame

tôi cho đó là một điều sỉ nhục

gợi, gợi lại, nhắc lại

to call something to mind

gợi lại cái gì trong óc, nhắc lại cái gì

triệu tập; định ngày (họp, xử…)

to call a meeting

triệu tập một cuộc mít tinh

to call a strike

ra lệnh đình công                                                                                                     ví dụ khác

to call a case

định ngày xử một vụ kiện

phát thanh về phía

this ia the Voice of Vietnam calling Eastern Europe

đây là tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu

gọi, kêu to, la to, gọi to

to call to somebody

gọi ai

to call out

kêu to, la to

(+ on,  upon) kêu gọi, yêu cầu

to call upon somebody’s generosity

kêu gọi tấm lòng rộng lượng của ai

to call on someone to do something

kêu gọi (yêu cầu) ai làm việc gì                                                                                                     ví dụ khác

to call on somebody for a song

yêu cầu ai hát một bài

(+ for) gọi, đến tìm (ai) (để lấy cái gì…)

I’ll call for you on my way

trên đường đi tôi sẽ đến tìm anh

(+ at) dừng lại, đỗ lại (xe lửa…)

the train calls at every station

tới ga nào xe lửa cũng đỗ lại

(+ at,  on) ghé thăm, lại thăm, tạt vào thăm

to call at somebody’s

ghé thăm nhà ai

to call on somebody

tạt qua thăm ai

(+ for) (nghĩa bóng) đòi, bắt buộc phải, cần phải

to call for trumps

ra hiệu đòi người cùng phe đánh bài chủ

this conduct calls for punishment

hành động này cần phải trừng phạt

(thông tục) xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ

to call forth one’s energy

đem hết nghị lực

to call forth one’s talents

đem hết tài năng

gây ra

his behaviour calls forth numerous protests

thái độ của anh ấy gây ra nhiều sự phản đối

gọi ra ngoài

mời đến, gọi đến, triệu đến

to call in the doctor

mời bác sĩ đến

please call off your dog

làm ơn gọi con chó anh ra chỗ khác

đình lại, hoãn lại, ngừng lại; bỏ đi

the match was called off

cuộc đấu được hoãn lại

làm lãng đi

to call off one’s attention

làm đãng trí

gọi to

gọi (quân đến đàn áp…)

thách đấu gươm

gợi lại, nhắc lại (một kỷ niệm)

to call up a spirit

gọi hồn, chiêu hồn

gọi dây nói

I’ll call you up this evening

chiều nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh

nảy ra (một ý kiến); gây ra (một cuộc tranh luận…)

đánh thức, gọi dậy

(quân sự) động viên, gọi (nhập ngũ)

to have nothing to call one’s own

không có cái gì thực là của mình

Cụm từ/thành ngữ

at call

sẵn sàng nhận lệnh

call to arms

lệnh nhập ngũ, lệnh động viên

no call to blush

việc gì mà xấu hổ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

close call

(xem) close

to get (have) a call upon something

có quyền được hưởng (nhận) cái gì

place (house) of call

nơi thường lui tới công tác

to call aside

gọi ra một chỗ; kéo sang một bên

to call away

gọi đi; mời đi

to call back

gọi lại, gọi về

to call down

gọi (ai) xuống

to call forth

phát huy hết, đem hết

to call in

thu về, đòi về, lấy về (tiền…)

to call off

gọi ra chỗ khác

to call out

gọi ra

to call together

triệu tập (một cuộc họp…)

to call up

gọi tên

to call away one’s attention

làm cho đãng trí; làm cho không chú ý

to call in question

(xem) question

to call into being (existence)

tạo ra, làm nảy sinh ra

to call into play

(xem) play

to call over names

điểm tên

to call a person names

(xem) name

to call somebody over the coals

(xem) coal

to call something one’s own

(gọi là) có cái gì

to call a spade a spade

(xem) spade

Từ gần giống                                                                                    recall                                                                                                            calling                                                                                                            basically                                                                                                            practically                                                                                                            specifically                                                                                                                            

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button