Phim

Fanart phim Quân vương bất diệt (The King 2020) | K.O ART

Tranh chì sketch 3 tiếng
Sketch 3 hours

#leeminho #kimgoeun #quânvươngbấtdiệt
#theking #art #drawingsketch
#drawings #sketch #pencilart #artist #artistsoninstagram #fanart #fanartkpop #korea #kpop
#filmphotography

Nguồn: https://blogcongdong.net/

Xem thêm bài viết khác: https://blogcongdong.net/

2 Comments

  1. So Beautiful.
    Please, Draw Kudo Shinichi from Detective Conan Real life action and draw T-Rex from Jurassic Park.

  2. So Beautiful.
    Please, New Video: Drawing Shinichi from Detetive Conan real life action 1 and Video: Drawing T-Rex from Jurassic Park.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button