Tin tức

Hóa đơn bán lẻ và hóa đơn không thuế có giống nhau không?

Khi thực hiện mua sắm cho doanh nghiệp, kế toán gặp rất nhiều khoản chi phí có giá trị nhỏ dưới 200.000 đồng, thường gặp những cửa hàng không có hóa đơn hoặc không lập hóa đơn vì giá trị hóa đơn nhỏ. Vậy ngoài những thắc mắc về cách in hóa đơn điện tử, kế toán phải xử lý ra sao với trường hợp này? Hóa đơn bán lẻ có được tính vào chi phí không? Hóa đơn không thuế và hóa đơn bán lẻ là giống hay khác nhau? Mục đích của hóa đơn bán lẻ là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp quý bạn đọc tìm hiểu vấn đề xoay quanh hóa đơn bán lẻ.

1. Hóa đơn bán lẻ là gì?

Hóa đơn bán lẻ là loại hóa đơn người bán xuất cho người mua khi người đi mua hàng. Hóa đơn bán lẻ là những hóa đơn không được kê khai khấu trừ thuế mà chỉ được hạch toán nội bộ tại đơn vị mua bán và thường được sử dụng ở các cửa hàng lẻ, buôn bán nhỏ. Hóa đơn bán lẻ không có giá trị nhiều về mặt pháp lý và không do Bộ tài chính phát hành.

2. Nội dung của hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán lẻ có nội dung đơn giản thể hiện các tiêu thức về ngày tháng năm, người bán, người mua, nội dung hàng hóa, đơn vị tính, thành tiền, chữ ký người bán người mua hàng. Hóa đơn bán lẻ thì sẽ khác với hóa đơn đỏ là không có con dấu.

3. Mục đích của hóa đơn bán lẻ

Dù không có nhiều giá trị về pháp lý hay thuế nhưng hóa đơn bán lẻ cũng có vai trò nhất định giữa người bán với người mua.

– Hóa đơn bán lẻ sẽ giúp chứng minh được sự mua bán giữa hai bên. Nếu xảy ra tranh chấp giữa 2 bên thì việc mà có hóa đơn bán lẻ thì cũng là có được một bằng chứng đáng giá.

– Mục đích chủ yếu của hóa đơn bán lẻ là để giúp thể hiện nội dung việc mua bán (số lượng, tên hàng hóa, thành tiền, ngày tháng,….)

4. Hóa đơn bán lẻ và hóa đơn không thuế có giống nhau không?

Trên thực tế hai loại hóa đơn này hoàn toàn khác nhau vì hóa đơn bán lẻ không được coi là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, còn hóa đơn không thuế là hóa đơn bán hàng thông thường (hóa đơn trực tiếp). Nó cũng giống như hóa đơn đỏ nhưng không có VAT. Theo quy định mới thì hóa đơn này không cần kê khai thuế nhưng vẫn thể hiện ở trong sổ sách kế toán và vẫn được coi là chi phí hợp lý hợp lệ khi xác định doanh thu.

5. Hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 đồng có được tính vào chi phí không?

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:

Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với chi phí được dùng để mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN) nhưng không lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Hàng hóa được mua là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra

– Hàng hóa, dịch vụ mua từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm). 

Tìm hiểu quy định về các từ được viết tắt trên hóa đơn 

Phân tích ưu, nhược điểm của phần mềm iTaxViewer

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. DN mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo quy định này thì các khoản chi phí được đánh giá có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có đủ hóa đơn và chứng từ theo quy định sẽ được tính vào chi phí được trừ, không bắt buộc phải là hóa đơn đỏ. Vậy các hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng nếu được chứng minh là hợp lý sẽ được đưa vào chi phí.

 

Những bài viết liên quan

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button