Kiến thức chung

Khái niệm sức mạnh là gì

Một số phơng pháp tập luyện phát Triển sức mạnh
I   mục tiêu
– Giúp học sinh biết và hiểu đợc khái niệm sức mạnh.
– Bớc đầu có khả năng phân biệt đợc 3 loại sức mạnh. – Biết và vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạnh cho phù hợp.
– Luôn có tính tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng. II – địa điểm  ph
ơng tiện e Địa điểm : Tại phòng học của lớp.
f Phơng tiện : + GV:Tranh ảnh một số bài tập,động tác có tác dụng phát triển Sức mạnh.
+ Học Sinh chuẩn bị bút,vở ghi,giấy trắng.
III   tiến trình lên lớp
.
d Nhận lớp. e Bài cũ:  Không
f Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung của bài
GV. Theo em hiểu thế nào là sức mạnh ? cho ví dụ minh hoạ.
HS. Trả lời. GV. Giới tiệu và giải thích các khái niệm.
+ Sức mạnh tối đa là sức mạnh lớn nhất có
thể sinh ra khi co cơ tối ®a. VÝ du: cư t¹ ®Èy, kÐo
+ Søc m¹nh nhanh hay là sức mạnh tốc độ là năng lực phát huy sức mạnh trong một
khoảng thời gian ngắn nhất bằng sự co cơ nhanh. Ví Dụ: ra đòn tay,chân trong môn
võ,giậm nhảy trong nhảy cao ,xa +
Sức mạnh bền là năng lực duy trì sức mạnh trong một thời gian vận động kéo dài ví dụ:
đua xe đap,đua thuyền

1. Khái niƯm vµ ý nghÜa cđa viƯc tËp Lun  Søc mạnh.

a Khái niệm.  Sức mạnh là một tố chất thể lực,đó là khả năngtạo ra lực cơ học bằng nỗ
lực cơ bắp.nói cách khác là năng lực khắc phục lực cản bên ngoài hoặc chống lại bằng
sự co rút của cơ bắp.ổTng lao động cũng nh trong hoạt động TDTT,việc phát huy sức
mạnh luôn gắn với tốc độ sức nh và tố chất sức bền.do vậy căn cứ vào mối quan hệ giữa
sức mạnh và sức nhanh và sức mạnh với sức bền ngời ta thờng phân biệt.
– Sức mạnh tối đa. – Sức mạnh nhanh.
– Sức mạnh bền
Các loại sức mạnh không liên quan trực tiếp với nhau. VD. Ngời có sức mạnh tối đa
tốtcử tạ thờng không phải là ngời có sức mạnh tốc độ ném lao tốt
23
Em hãy nêu ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện bài tập phát triển sức mạnh,ví
dụ minh hoạ:
Tập luyện sức mạnh thờng xuyên theo phơng pháp khoa học sẽ có  ý nghĩ,tác
dụng nh thế nào ?
Nghe liên hệ thực tiễn Để tập luyện sức mạnh có hiệu quả cần
nắm vững các nguyên tắc tập luyện,hiểu đợc bản chất và tác dụng
của các loại bài tập khác nhau và biết cách lựa chọn,sắp xếp lợng vận động
phù hợp với triình độ thể lực của cá nhân.
Chú ý sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh ở các nhóm cơ đối kháng và
các nhóm cơ thân mình VDụ co cơ và duõi cơ,cơ lng và cơ bụng kết hợp
các bài tập sức mạnh và các bài tập kéo
dãn và thả lỏng các nhóm cơ bắp.
b ý nghĩ của  viƯc lun tËp søc m¹nh
TËp lun søc m¹nh thêng xuyên theo phơng pháp khoa học sẽ có ý nghĩa tác
dụng:
+ Sự cung cấp máu cho cơ bắp sẽ đợc tăng cờng,quá trình trao đổi chất trong
cơ thể cao hơn lúc bình thờng.nhờ đó mà cơ bắp nở nang,xơng tăng độ dày
và phát triển vững chắc.
+ Tập luyện sức mạnh còn góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ
thống thần kinh-cơ và rèn luyện ý chí.
+ Tập luyện nâng cao sức mạnh của cơ bắp là tiền đề thuận lợi cho việc
học,hoàn thiện các kỷ năng vận động cơ bản và các kỷ thuật thể thao;là cơ sở
để nâng cao thành tích thể thao và nâng cao năng suất lao động.
+ Ngoài ra còn làm tiêu hao mỡ thừa,tạo cho cơ thể có vóc, dáng khoẻ
đẹp.
+ Rèn luyện ý chí và nảy sinh những tình cảm lành mạnh hớng thiện.
24
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung của bài
Em hãy nêu  các phơng pháp phát triển søc m¹nh ?

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button