Kiến thức chung

On the mic có nghĩa là gì

Go ham on the mic  có nghĩa là gì?

To go ham is slang and either means to get angry/enraged as in, If you throw that ball one more time, Im going to go ham!

In your case, it means roughly to go off on/to act aggressively towards/to put forth a lot of effort towards.

It is said by rappers before they rap something they believe is really good.

Eh bro, Im gonna go ham on the mic right now.

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button