Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm

Phân loại thị trường ngoại hối

Để Phân loại thị trường ngoại hối có thể được chia ra dựa trên các tiêu chí (1) tính chất nghiệp vụ, (2) tính chất kinh doanh, (3) địa điểm giao dịch, (4) tính chất pháp lý, (5) quy mô thị trường, (6) phương thức giao dịch.

Phân loại thị trường ngoại hối theo tính chất nghiệp vụ

 

 • Thị trường ngoại hối giao ngay – Spot market là thị trường phục vụ nhu cầu mua bán ngoại tệ hàng ngày của khách hàng, đáp ứng ngay nhu cầu ngoại tệ để khách hàng thanh toán tiền hàng, tiền nợ đến hạn. Trong thị trường này, việc mua bán ngoại tệ thực hiện theo tỷ giá thực tế.
 • Thị trường ngoại hối kỳ hạn – Forwards  Market cho phép giao dịch các hợp đồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá. Việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định theo như thỏa thuận hợp đồng của hai bên.
 • Thị trường ngoại hối hoán đổi – Swaps market cho phép các nhà đầu tư chuyển dịch rủi ro từ loại tiền tệ này sang loại đồng tiền khác bằng cách trao đổi một khoản nợ bằng đồng tiền này sang một khoản nợ tính bằng đồng tiền khác.
 • Thị trường ngoại hối tương lai – Futures market cho phép thực hiện các giao dịch  trong tương lai trong đó hai bên mua bán thỏa thuận mua bán một số lượng tài sản với mức giá được thỏa thuận ngay tại thời điểm giao dịch lúc này nhưng thời gian giao hàng ở một thời điểm trong tương lai.
 • Thị trường ngoại hối quyền chọn – Options market cho phép người mua “quyền chọn” có quyền thực hiện hợp đồng hoặc không thực hiện hợp đồng. 

Phân loại thị trường ngoại hối theo tính chất kinh doanh

 

 • Thị trường ngoại hối bán buôn – Interbank là nơi diễn ra các giao dịch giữa các ngân hàng thương mại và những nhà môi giới tiền tệ với nhiều mục tiêu khác nhau.
 • Thị trường ngoại hối bán lẻ diễn ra các giao dịch mua bán giữa khách hàng mua bán nhỏ lẻ và ngân hàng thương mại.

Phân loại thị trường ngoại hối theo địa điểm giao dịch

 

 • Thị trường tập trung là thị trường có trụ sở giao dịch mà nơi đó các cá nhân, tổ chức giao dịch các hợp đồng được chuẩn hóa bởi sở giao dịch.
 • Thị trường phi tập trung (OTC) là nơi các nhà đầu tư liên hệ với nhau thông qua mạng lưới internet. Các giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị điện tử

Phân loại thị trường ngoại hối theo tính chất pháp lý

 

 • Thị trường chính thức hay thị trường hợp pháp là loại thị trường hối đoái có tổ chức, quy chế hoạt động, quy định tiêu chuẩn của thành viên. Phương thức giao dịch OTC là diễn ra liên tục khi các dữ liệu điện tử được kết nối.
 • Thị trường phi chính thức, thị trường chợ đen, đây là thị trường không được pháp luật công nhận, là nơi mua bán trực tiếp và bằng tiền mặt.

Phân loại thị trường ngoại hối theo quy mô thị trường

 

 • Thị trường ngoại hối quốc tế có phạm vi hoạt động của nó là trên quy mô quốc tế. 
 • Thị trường ngoại hối nội địa có các thành viên tham gia là các ngân hàng, các công ty, cá nhân thuộc cùng một quốc gia, không gây ảnh hưởng đến các luồng ngoại tệ di chuyển vào hoặc ra khỏi quốc gia đó. 

Phân loại thị trường ngoại hối theo phương thức giao dịch

 

 • Thị trường giao dịch trực tiếp cho phép các thành viên giao dịch mua bán trực tiếp với nhau, không thông qua trung gian.
 • Thị trường giao dịch qua nhà môi giới cho phép các thành viên giao dịch thông qua nhà môi giới và có trả phí hoa hồng.

Trên đây là các căn cứ để phân loại thị trường ngoại hối. Mời bạn tham khảo các bài viết liên quan để tìm hiểu thêm về thị trường này:

Để tìm hiểu thêm về ngoại hối bạn có thể tìm hiểu thông qua các kênh sau : 

 • FanPages : https://www.facebook.com/tradafx/
 • Website : https://tradafx.net/
 • Youtube : https://www.youtube.com/c/TradaFXForexTrading
 • Discord : https://discord.gg/Qts245N8

TRADAFX được thành lập vào năm 2020 và là một trang web chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính nói chung và Forex nói riêng.
TRADAFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Những bài viết liên quan

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button