Kiến thức chung

Rollover account automatically Agribank là gì

Automatic Rollover là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Automatic Rollover / Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động trong Kinh tế .

  • Thông tin chung                         Tiếng Anh                    Automatic Rollover Tiếng Việt                    Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động Chủ đề                    Kinh tế
  • Định nghĩa – Khái niệm
  • Ý nghĩa – Giải thích
  • Thuật ngữ tương tự – liên quan
  • Tổng kết

Thông tin chung                         Tiếng Anh                    Automatic Rollover Tiếng Việt                    Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động Chủ đề                    Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Automatic Rollover là gì?             1. Đây là việc chuyển đổi các khoản phân bổ trong kế hoạch hưu trí tiêu chuẩn vào một tài khoản hưu trí cá nhân mà không yêu cầu bởi chủ tài khoản.

  • Automatic Rollover là Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Automatic Rollover            1. Các quy định của Tổng vụ thu thuế quốc gia Hoa Kỳ (IRS) ban hành năm 2001 như một phần của Tăng trưởng Kinh tế và Sắc lệnh điều hòa giảm nhẹ thuế (Tax Relief Reconciliation Act) yêu cầu các nhà tài trợ kế hoạch của sự đóng góp đủ tiêu chuẩn và các kế hoạch có lợi ích xác định, kế hoạch điều 457 và kế hoạch điều 403 (b) với sự cam kết rút tiền tự động để thiết lập một cách tự động một số sự phân bổ bắt buộc nhất định vào một IRA. Nếu chủ sở hữu kế hoạch muốn điều gì đó khác biệt xảy ra, họ có thể chọn phân phối tiền mặt hoặc tái đầu tư vào một tài khoản hưu trí cụ thể. Các quy định đã có hiệu lực vào năm 2005 và áp dụng cho các khoản phân bổ bắt buộc hơn 1.000 đô la đủ điều kiện để tái đầu tư và chịu khấu trừ thuế thu nhập liên bang.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Automatic Rollover

  • Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Automatic Rollover là gì? (hay Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động nghĩa là gì?) Định nghĩa Automatic Rollover là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Automatic Rollover / Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button