kinh nghiệm outlook

  • Công nghệ

    Gửi e-mail từ các địa chỉ khác trong Outlook

    Một thông báo gần đây của Microsoft cho biết Outlook.com đã có 400 triệu tài khoản hoạt động. Trong buổi thông cáo báo chí, họ cũng tiết lộ một tính năng mới cho những người dùng khi gửi e-mail từ tài khoản khác trong Outlook.com. Trước đây, e-mail được gửi từ Outlook.com sẽ cần“xưng danh”, vì vậy không có cách…

    Đọc thêm
Back to top button