sử dụng gmail

  • Công nghệ

    5 phương pháp dọn dẹp gmail hiệu quả

    Gmail hiện cung cấp 15GB dung lượng lưu trữ miễn phí, nhưng vẫn không đủ đối với vài người dùng cao cấp. Bằng một số thủ thuật nhanh sau đây, bạn có thể dọn dẹp và có thêm một khoảng trống đáng kể cho hộp thư của mình. Kích thước tập tin đính kèm tối đa mà dịch vụ Gmail…

    Đọc thêm
Back to top button