tạo trang trong word

  • Công nghệ

    Hướng dẫn đánh số trang trong word 2007

    Đánh số trang trong word là một việc hết sức đơn giản và dễ dàng, vấn đề này thuộc trong lĩnh vực tin học văn phòng. Đôi khi các bạn sinh viên hay làm đồ án hay luận khóa thường gặp khó khăn trong việc này vì các bạn không được học qua 1 lớp tin học văn phòng căn…

    Đọc thêm
Back to top button