Kiến thức chung

Tính từ của taste là gì

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈteɪst/
[ˈteɪst]

Danh từSửa đổi

taste  /ˈteɪst/

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Danh từSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Nội động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 1. Vị. sweet taste   vị ngọtto have no taste   không có vị, nhạt (rượu)
 2. Vị giác.
 3. Sự nếm; sự nếm mùi, sự thưởng thức, sự trải qua, sự hưởng. he got a taste of her tantrum   anh ấy đã được biết cái cơn tam bành của mụ ta
 4. Một chút (đồ ăn). a taste of sugar   một chút đường
 5. Sở thích, thị hiếu. to have a taste for music   thích nhạcmatter of taste   vấn đề sở thích, vấn đề thị hiếueveryone to his taste   tuỳ sở thích riêng của mỗi ngườito add salt to taste   thêm muối theo sở thích
 6. Khiếu thẩm mỹ. a man of taste   người có khiếu thẩm mỹ

Ngoại động từSửa đổi

tastengoại động từ /ˈteɪst/

 1. Nếm. to taste sugar   nếm đường
 2. Nếm mùi, thưởng thức, hưởng. to taste the joy of freedom   hưởng niềm vui sướng của tự do
 3. Ăn uống ít, ăn uống qua loa, nhấm nháp. the sick boy hadn’t tasted food for three days   em bé ốm đã ba ngày không ăn tí gì

Chia động từSửa đổitaste

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to taste
Phân từ hiện tại tasting
Phân từ quá khứ tasted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ tastes hoặc tasteth¹ taste taste taste
Quá khứ tasted tasted hoặc tastedst¹ tasted tasted tasted tasted
Tương lai will/shall²taste will/shalltaste hoặc wilt/shalt¹taste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ taste taste taste taste
Quá khứ tasted tasted tasted tasted tasted tasted
Tương lai weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại taste lets taste taste
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từSửa đổi

tastenội động từ /ˈteɪst/

 1. Có vị. to taste bitter   có vị đắngthe sweets taste of mint   kẹo này vị bạc hà
 2. (Nghĩa bóng) Nếm mùi, biết mùi, hưởng, trải qua. to taste of happiness   hưởng hạnh phúc

Chia động từSửa đổitaste

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to taste
Phân từ hiện tại tasting
Phân từ quá khứ tasted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ tastes hoặc tasteth¹ taste taste taste
Quá khứ tasted tasted hoặc tastedst¹ tasted tasted tasted tasted
Tương lai will/shall²taste will/shalltaste hoặc wilt/shalt¹taste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ taste taste taste taste
Quá khứ tasted tasted tasted tasted tasted tasted
Tương lai weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại taste lets taste taste
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Hoa Kỳ [ˈteɪst] Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to taste Phân từ hiện tại tasting Phân từ quá khứ tasted Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ tastes hoặc tasteth¹ taste taste taste Quá khứ tasted tasted hoặc tastedst¹ tasted tasted tasted tasted Tương lai will/shall²taste will/shalltaste hoặc wilt/shalt¹taste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ taste taste taste taste Quá khứ tasted tasted tasted tasted tasted tasted Tương lai weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹ Hiện tại taste lets taste taste Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to taste Phân từ hiện tại tasting Phân từ quá khứ tasted Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ tastes hoặc tasteth¹ taste taste taste Quá khứ tasted tasted hoặc tastedst¹ tasted tasted tasted tasted Tương lai will/shall²taste will/shalltaste hoặc wilt/shalt¹taste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste will/shalltaste Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại taste taste hoặc tastest¹ taste taste taste taste Quá khứ tasted tasted tasted tasted tasted tasted Tương lai weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste weretotaste hoặc shouldtaste Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹ Hiện tại taste lets taste taste

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button