Tin tức

Cách kết quả hiệu ứng kỹ thuật vải

Đối với quy trình và cách rải vải kỹ thuật khi thi công mọi người phải tìm hiểu thật kỹ thuật đúng với thiết kế tiêu chuẩn của vải kỹ thuật như thế nào? Tùy thuộc vào các loại vải có ứng dụng, phân cách chức năng, tiêu biểu như các loại đường và không có tầng cao cấp. Đối đầu với các lĩnh vực như đê đập cao với chứng chỉ là cường độ, phân tích, thì vải kỹ thuật cũng cần phải có cường độ chịu đựng đủ cao. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ quy trình và cách rải vải địa chỉ kỹ thuật hiệu quả nhất.

Bảo quản vải cẩn thận kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật lưu kho bãi tại trường học theo thời gian các cuộn vải cần phải được bao gói và để cách thoát khỏi nền đất. Có những biện pháp che chắn phù hợp để sàng lọc những hư hỏng do môi trường, khí hậu, hóa chất và nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tính chất của nền vải kỹ thuật.

Trải nghiệm đúng cách kỹ thuật vải

Đối với việc trải vải và trải vải kỹ thuật cần phải được tiến hành và thi công theo đúng các trình tự dưới đây, không thể bớt hay nhảy cóc công việc, rất dễ gây ảnh hưởng đến công việc sau:

Kỹ thuật vải trải rộng
Kỹ thuật vải trải rộng
  • Trước khi trải vải ra công trình, thì mặt bằng vải cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, các cây chủ yếu là sắc nhọn, mặt bằng cần phải san đều để địa chỉ trải vải nâng cấp. Bóc tách cơ và các vật liệu không phù hợp khác, đào đắp lên thiết kế cao độ.
  • Sử dụng kỹ thuật vải với ngăn mục tiêu, nên trải vải kỹ thuật theo chiều cuộn, trùng lặp với sự chuyển hướng của công cụ thiết bị. Nếu sử dụng vải với mục tiêu cường độ cao thì phải trải theo chiều cuộn của vải và có hướng thẳng với đường thời gian. I’ll give up of the track, trackers must be on or spread the window of skills, must try to set of a window by bao cát hoặc ghim sắt tránh cho vải bị xẹp xuống, và xóa khi chuyển đổi trong quá trình trải vải trên mặt bằng.
  • Khi trải xong vải cần phải kiểm tra và nghiệm thu lại công việc trải vải trước khi đắp đất lên trên. If vải bị hư hỏng, theo sự chấp thuận của tư vấn giám sát, có thể sửa chữa, thay thế hoặc trải thêm một lớp vải trên chỗ hư hỏng. Compound overlay the face vải trong thời gian quy định là 7 ngày để đạt được hiệu quả cao nhất trong vải trải.
  • Đầu tiên lớp phủ trên mặt vải kỹ thuật nên có chiều dày nhỏ hơn 300mm. Cần phải có sự lựa chọn của thiết bị thi sao cho phù hợp với thực tế điều kiện của nền đất. Cần phải thực hiện tính toán kỹ thuật sao cho dấu vết xe trên lớp đầu tiên không lớn hơn 75mm để giảm thiểu sự hoạt động hoặc phá hoại của nền đất bên dưới.
  • Use the machine on the way to up up the first layer, after that is an by lu rung to when have to the anme number. Hệ thống an ninh của lớp đầu tiên trên nền đất nên được lấy nhỏ hơn với hệ thống chặt chẽ của lớp trên khoảng 5%.

Kỹ thuật nối vải

Khi thi công trải vải địa kỹ thuật để sử dụng phân cách vải và thoát nước, thì điều kiện thi công cũng như điểm đặc biệt của nền đất, các tấm vải có thể được kết nối có thể hoặc nối chồng mí như sau:

  • Nối mí chồng: Khi nối mí chồng cần phải xem kỹ thuật kiểm tra chiều rộng chồng mí tối thiểu theo cuộn vải mép và giữa các cuộn vải đầu phải được chọn theo điều kiện của nền đất cần kết nối
  • Nối có thể:

+ Chỉ có thể phải là sợi tổng hợp polypropylene, polyamide hoặc polyester như yêu cầu tại 4.3.

+ Mối nối cường độ (thử nghiệm theo ASTM D 4884) phải lớn hơn hoặc bằng 50% vải kéo mạnh (thử nghiệm theo ASTM D 4595).

+ Tối thiểu khoảng cách từ vải thưa đến đường may ra cùng không được nhỏ hơn 25 mm. Trong trường hợp có thể nhân đôi, khoảng cách giữa hai đường có thể không nhỏ hơn 5 mm.

+ Đường có thể phải ở trên mặt để có thể quan sát và kiểm tra chất lượng đường có thể sau khi trải vải. Mũi tên cách quãng từ 7 mm đến 10 mm.

+ Khi sử dụng phân vùng lớp vải trong trường hợp cổng thấm, cát, cọc cát phải kết nối. Mối nối cường độ (thử nghiệm theo ASTM D 4884) không nhỏ hơn 70% vải kéo cường độ (thử nghiệm theo ASTM 4595).

Xem thêm:  https://vaidiakythuatvietnam.com.vn

>> https://blogcongdong.net/ 

>> https://blogcongdong.net/tin-tuc/

Những bài viết liên quan

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button