Kiến thức chung

Từ chỉ tính chất là gì lớp 2

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?

soan bai luyen tu va cau tu chi tinh chat cau kieu ai the nao

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Trả lời :

tốt – xấu , ngoan – hư , nhanh – chậm , trắng – đen , cao – thấp , khỏe – yếu

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, hãy đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó.

Trả lời:

soan bai luyen tu va cau tu chi tinh chat cau kieu ai the nao 2

3. Viết tên các con vật trong tranh.

soan bai luyen tu va cau tu chi tinh chat cau kieu ai the nao 3

Trả lời :

1. Gà 2. Vịt 3. Ngan

4. Ngỗng 5. Bồ câu 6. Dê

7. Cừu 8. Thỏ

9. Bò 10. Trâu

Như vậy chúng tôi đã gợi ý Soạn bài Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? bài tiếp theo, các em chuẩn bị trả lời câu hỏi SGK, Soạn bài Đàn gà mới nở, tập đọc và cùng với phần Soạn bài Trâu ơi, nghe viết để học tốt môn Tiếng Việt lớp 2 hơn.

Bài tập 1, 2, 3 trong phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2, tập 1 yêu cầu các em tìm các từ trái nghĩa với các từ chỉ tính chất, đặc điểm đã cho, gọi tên các con vật trong tranh, đặt câu theo mẫu Ai thế nào?.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button